Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Zarządzenie Nr 0151/ 26/09

Wójta Gminy Krotoszyce

z dnia 15.12.2009r. 

w sprawie  ustalenia dnia dodatkowo  wolnego od pracy

Na podstawie art. 31 ustawy  z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.  z dnia 2001r Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) w związku z art. 130 Kodeksu Pracy, zarządzam co następuje :

§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2009r dniem wolnym od pracy  dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krotoszyce w zamian  za  drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia  przypadający  26 grudnia 2009  roku w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Franciszek Chyła

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia