Ogłoszenie

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Urząd Gminy Krotoszyce informuje, że istnieje możliwość ubiegania się
o przyznanie pomocy materialnej w formie
stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011

Miejsce pobierania wniosków: Urząd Gminy Krotoszyce, Szkoła Podstawowa w Kościelcu, Zespół Szkół w Krotoszycach

Termin i miejsce składania wniosków: do 15 września 2010 r.
Urząd Gminy Krotoszyce – pok. 20

Osoby uprawnione: uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 24 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł netto na osobę w rodzinie. Do miesięcznego dochodu w rodzinie dolicza się dochód z 1 ha przeliczeniowego, który wynosi 207 zł miesięcznie w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wszystkich dochodach osiągniętych przez poszczególnych członków rodziny za miesiąc – sierpień 2010r., tj poprzedzający miesiąc w którym wniosek zostanie złożony.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi-słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Stypendia wypłacane będą po otrzymaniu dotacji celowej
z budżetu państwa

Informacje dodatkowe na temat stypendiów można uzyskać w:
- Urzędzie Gminy Krotoszyce – tel. 8878-421/422 wew. 21 pok. nr 20


     WÓJT GMINY
(-) Franciszek Chyła

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia