Ogłoszenie

Drukuj
 
wtorek, 31, sierpień 2010 12:13
Rozmiar czcionki:

Urząd Gminy Krotoszyce informuje, że istnieje możliwość ubiegania się
o przyznanie pomocy materialnej w formie
stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011

Miejsce pobierania wniosków: Urząd Gminy Krotoszyce, Szkoła Podstawowa w Kościelcu, Zespół Szkół w Krotoszycach

Termin i miejsce składania wniosków: do 15 września 2010 r.
Urząd Gminy Krotoszyce – pok. 20

Osoby uprawnione: uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 24 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł netto na osobę w rodzinie. Do miesięcznego dochodu w rodzinie dolicza się dochód z 1 ha przeliczeniowego, który wynosi 207 zł miesięcznie w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wszystkich dochodach osiągniętych przez poszczególnych członków rodziny za miesiąc – sierpień 2010r., tj poprzedzający miesiąc w którym wniosek zostanie złożony.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi-słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Stypendia wypłacane będą po otrzymaniu dotacji celowej
z budżetu państwa

Informacje dodatkowe na temat stypendiów można uzyskać w:
- Urzędzie Gminy Krotoszyce – tel. 8878-421/422 wew. 21 pok. nr 20


     WÓJT GMINY
(-) Franciszek Chyła

wróć na początek strony