Nowy system gospodarowania odpadami

Informacja o sposobie i zakresie świadczenia w 2019 roku usługi w zakresie odbierania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowa

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”, zlokalizowany jest przy ul. Gwarnej 6w Krotoszycach. PSZOK jest czynny w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30 po wcześniejszym zgłoszeniu chęci oddania odpadów komunalnych pod numerem 76 887 84 21 wew. 15 !

 

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w PSZOK przyjmowane są wytworzone na terenie nieruchomości, następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
2) szkło i opakowania ze szkła,
3) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
4) metale i opakowania z metali,
5) opakowania wielomateriałowe,
7) chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
12) zużyte opony 4 szt.
13) Bioodpady
14) popiół

W PSZOK przyjmowane są odpady posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie

Dostarczający odpady obowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie w miejscu wskazanym przez pracownika obsługującego PSZOK i pod jego nadzorem. Pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w następujących przypadkach:
1) jeśli dostarczone odpady są nieposegregowane(zmieszane),
2) jeśli są to odpady inne niż te wymienione na wstępie,
3) jeśli zawierają części samochodowe, szkło hartowane i zbrojeniowe,
4) jeśli odpady budowlane i rozbiórkowe zawierają azbest, smołę lub papę,
5) w przypadku braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
6) jeśli odpady zielone znajdują się w stanie uniemożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie, tj. są w stanie rozkładu, zgniłe lub sfermentowane,
7) jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych do PSZOK wskazują, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub rolniczej,
8) odmowy okazania dowodu osobistego lub podania danych, niezbędnych do identyfikacji osoby dostarczającej odpady i adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady.

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia