Nowy system gospodarowania odpadami

Zmiana stawek z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Krotoszyce w 2020 roku

Drukuj
 
piątek, 03, styczeń 2020 13:49
Rozmiar czcionki:

Uwaga !
Drodzy mieszkańcy informujemy o zmianie stawek z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Krotoszyce w 2020 roku:

I. Stawki od nieruchomości zamieszkałych:
1) 28 zł od każdego mieszkańca na miesiąc;
2) 27 zł od każdego mieszkańca w przypadku zdeklarowania kompostownika – dotyczy domów jednorodzinnych;

II. Stawki od właścicieli nieruchomościach niezamieszkałych, a jest prowadzona działalność gospodarcza oraz cmentarze:
1) 120 l - 16,93 zł,
2) 240 l - 33,86 zł.,
3) 1100 l - 54,18 zł.

III. Ryczałtowa stawka dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub nieruchomość jest wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 169,30 zł za rok.

Harmonogram wywozu odpadów zostanie Państwu udostępniony niezwłocznie po jego opracowaniu przez firmę, która wygrała przetarg, tj. LPGK.

Przypominamy również, że gmina odchodzi od zbierania odpadów do worków, wyjątek stanowią budynki wielorodzinne. Mieszkańcy na własny koszt zobowiązani są do zaopatrzenia się odpowiednie pojemniki. Pojemniki można będzie dzierżawić od firmy

wróć na początek strony