Ochrona środowiska

Utrzymanie drzewostanu na terenie prywatnym

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia na wniosek:

  1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości (zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym);
  2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest również wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

  1. spółdzielnię mieszkaniową;
  2. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492);
  3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
Pełny tekst informacji
Wniosek na wycinkę

wróć na początek strony