Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie - konsultacje społeczne

Drukuj
 

Wójt Gminy Krotoszyce działając na podstawie uchwały Nr XXIX/184/2010 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 września 2010r.,w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 621 poz. 5011), zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j: Dz. U. z 2016, poz.239 ze zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Krotoszyce, w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r”.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Drukuj
 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z zakresu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu rocznego programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 r.

Dokument - protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych (format PDF)

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 sierpnia 2015r.

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 sierpnia 2015r w sprawie ponownego przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krotoszyce „w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”.

Określa się termin prowadzenia konsultacji od dnia 25.08.2015r do 25.09.2015r.

Treść ZARZĄDZENIA Nr 53/2015, załączniki (format PDF)

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 30 lipca 2015r.

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016”.

Treść ZARZĄDZENIA Nr 50/2015, ogłoszenie, DRUK  (format PDF)
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2015 - Projekt programu (format PDF)

ZARZĄDZENIE Nr 74/2014 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 08 października 2014r.

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE Nr 74/2014 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 08 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”.

Treść ZARZĄDZENIA Nr 74/2014, ogłoszenie, DRUK  (format PDF)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2014 - Projekt programu (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia