Organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE Nr 54/2013 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 20 września 2013r.

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE Nr 54/2013 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 20 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014”.

Treść ZARZĄDZENIA Nr 54/2013 (format PDF)
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (format PDF)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Drukuj
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  - Wyniki otwartego konkursu (format PDF)

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 14 marca 2012 roku

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu o zasięgu gminnym promującym kulturę fizyczna i sport oraz podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2012r.

Pokaż zarządzenie nr 11/2012 (format PDF)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Drukuj
 

WÓJT GMINY KROTOSZYCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r

Pokaż ogłoszenie (format PDF)Pobierz wzór ofery na zadanie publiczne (format DOC)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Drukuj
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia