Przewodnik po Urzędzie

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Urząd Gminy Krotoszyce
59-223 Krotoszyce
ul. Piastowska 46

tel. 76 88-78-421, 76 88-78-422,
fax 76-74-34-193, 76-88-78-370

Obsługa finansowa -  Bank Spółdzielczy w Legnicy  Oddział  w Krotoszycach .
Nr konta  62 8649 1015 2004 4000 0303 0012

Czas pracy Urzędu:


Wójt przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:  wtorki od 14.00 do 16.00

Nr pokojuNr wew. telefonu 

 

 

         PARTER

 

15

Barbara Kałuża – Boczula – Zastępca Wójta

3

18

Ewa Mirek - Skarbnik Gminy

4

4

20

20

Joanna Wiśniowska - księgowość finansowa, ewidencja podatku VAT

Ewelina Wojewódzka   - księgowość budżetowa , rozliczenia z ZUS i US, koordynacja dochodów budżetu gminy

5

5

19

19

Justyna Machaj - wymiar podatków, wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków, akcyza od paliwa rolniczego, przyjmowanie podań w sprawach ulg uznaniowych

Paulina Jarema-Banach  - rozliczenia podatkowe, windykacja należności  podatkowych, wydawanie  zaświadczeń   w  tym zakresie, windykacja należności z tytułu czynszu

5a

17

Daniel Woźniak - pomoc adm. w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i inf. z PZP, gospodarka mieszkaniowa

8

16

Regina Golicz - ewidencja ludności, meldunki,  dowody osobiste, wojskowość

10

10

15

15

Karina Stawarska - rozliczenia i windykacja opłat za wywóz odpadów, wodę i ścieki

Justyna Liszyk - Świder - inwestycje i budownictwo oraz gospodarka wodno – ściekowa

Ewelina Kałuża – Kiljan - gospodarka komunalna: wymiar opłaty za odpady, korekty deklaracji, reklamacje, rozliczanie młodocianych, rozliczanie paliwa

 

 

       I      PIĘTRO

12

25

Sala  narad

13

23

Janusz Terelak  - zarządzanie kryzysowe .ochrona p/poż, drogownictwo i oświetlenie uliczne tel. służbowy 512-267-049

14

11

Lidia Drohomirecka  - sekretariat, tel. służbowy 512-266-647

15

13

Anna Niedźwiecka - Sekretarz Gminy, tel. służbowy 512-267-815

16

12

Wojciech Woźniak    - Wójt Gminy

17

14

Danuta Sawczuk - Biuro Rady Gminy, obsługa sesji i komisji Rady Gminy, sprawy sołectw

 

 

        II    PIĘTRO

20

21

Magdalena Pilich-Zaremba - oświata, stypendia szkolne, zdrowie, kadry tel. służbowy 512-267-338

21

 

archiwum

22

22

22

 
 

Marzena Cedzidło - rolnictwo, leśnictwo, melioracja ,ochrona środowiska, wydawanie decyzji środowiskowych, opłata adiacencka

Agnieszka Wojtanowicz - rrejestracja działalności gospodarczej zezwolenia na sprzedaż alkoholu, nadzór nad gminnym programem profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych, fundusz sołecki, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku


Wykaz adresów poczty elektronicznej

Wójt Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretarz Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skarbnik Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rada Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zarządzanie kryzysowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gospodarka mieniem gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ochrona środowiska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Działalność gospodarcza Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oświata, zdrowie i kadry Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewidencja ludności Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inwestycje, budownictwo i gospodarka wodno – ściekowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podatki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odpady, gospodarka komunalna i mieszkaniowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Księgowość Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pomoc administracyjna (zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka mieszkaniowa) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wróć na początek strony