Urząd Gminy

Informacja

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce wypełniając zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2001r. Nr 209, poz. 1243, która reguluje zakres, zasady i sposób obsługi osób głuchych, niedosłyszących i głuchoniemych w kontaktach z instytucjami publicznymi przy wykorzystaniu Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo- Migowego (SJM), Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniemych (SKOGN) oraz innych wskazanych środków komunikowania się, informuje, że dostępnymi środkami komunikowania się z Urzędem są:

Przepisy ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowani się nałożyły m.in. na organy administracji publicznej nowe obowiązki w zakresie zapewnienia obsługi osób niepełnosprawnych, a w szczególności możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej lub zapewnienia przez Urząd jako podmiotu zobowiązanego możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza przewodnika w kontaktach z organem.

W sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej przez osobę uprawnioną tutejszy Urząd zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego. Aby osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016) mogła skorzystać z w/w świadczenia jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie to powinno być dokonane w następującej formie:

W momencie dokonania takiego zgłoszenia, organ administracji publicznej zobowiązany jest do zapewnienia osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy. Osoby niepełnosprawne przebywające do Urzędu w celu załatwiania spraw przyjmowane są poza kolejnością.

wróć na początek strony